Lageret får ny adresse

Viktig beskjed som gjelder varelevering. Coromatic AS flytter fra og med 14. november 2017 lageret fra Nordåsveien 5 til Vollaveien 15.

Ny adresse for lager:

Coromatic AS

Vollaveien 19

0668 OSLO

 

Har du spørsmål i forbindelse med dette, kontakt oss på tlf 22 76 40 00.