Coromatic kjøper SARCIR for å styrke sin serviceorganisasjon

Coromatic, den ledende tilbyderen av løsninger for kritisk infrastruktur, kjøper det Gøteborgbaserte serviceselskapet SARCIR. Gjennom oppkjøpet styrker Coromatic sin serviceorganisasjon, og øker sin ekspertise innen telekom hvor SARCIR er en av de ledende installasjons- og serviceselskapene i landet. Selskapet er kjøpt av investeringsselsskapet Invest SA.

— Vi styrker nå Coromatic både geografisk og i form av ekspertise. SARCIR sitt betydelige fotavtrykk i telekom-markedet er veldig interessant for oss siden det er en bransje som vokser mye innen kritisk infrastruktur kommenterer Thomas Wunger, landschef Sverige, Coromatic

— Mer enn noe annet, er det positivt at vi nå har en enda større serviceorganisasjon, helt fra Piteå i nord til Malmö i sør.

SARCIR har operert i det svenske markedet helt siden 1998. Selskapet har vært involvert i mange prosjekter gjennom årene både når det gjelder konstruksjon av virksomhetskritisk infratstruktur til telekom og mobile nettverk, men også gjennom å tilby service og drift. Kjernekompetansen er kraftforsyning, nødstrøm og kjøling. SARCIRs kunder inkluderer mange av de ledende telekomoperatørene i Sverige.

Selskapet har 35 medarbeidere med geografisk tilstedeværelse fordelt på mange ulike lokasjoner i sør-Sverige.

— Fusjonen med Coromatic er en naturlig konsekvens drevet frem av våre kunder som har behov for våre tjenester også i den nordre delen av landet. Sammen med Coromatic blir dette en realitet, sier Antti Piippo, partner og CEO i SARCIR.

SARCIR blir nå endel av Coromatic sin serviceorganisasjon, og vil operere under Coromatic sitt varemerke.

För mer information, kontakta;
Thomas Wunger, landschef Sverige, Coromatic
Tel: 073-317 38 02
thomas.wunger@coromatic.se

Om Coromatic
Coromatic er den ledende leverandøren av løsninger for kritisk infrastruktur, som datasentre. Coromatic sørger for tilgang til sikker strømforsyning og datakommunikasjon. Vårt omfattende tilbud dekker alt fra rådgivning og design til integrasjon, service og drift av kritisk infrastruktur. Kunder er datasentre, sykehus, industri, offentlige etater og hovedkontor.

Coromatic har over 500 ansatte i Norden og har pr i dag levert løsninger til over 50 land. Coromatic eies av EQT, i tillegg til medarbeidere.

Om SARCIR
SARCIR AB har bygget og utført service på bade stasjonære og mobile telekomnettverk i snart 20 år. Selskapet tilbyr et bredt utvalg av servicetjenester relatert til infrastruktur innen telekom, som kraftforsyning, nødstrøm og kjøling. Med hovedkontor i Gøteborg, har SARCIR tilstedeværelse gjennom mange lokasjoner i sør-Sverige. Selskapet har 35 medarbeidere.