Coromatic minskar Wexnets energianvändning

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, har efter en upphandling tecknat ett avtal med stadsnätsoperatören Wexnet, en del av Växjö Energi som driver och bygger ut stadsnätet i kommunerna Växjö, Alvesta, Tingsryd och Lessebo.

Inom ramen för avtalet ska Coromatic modernisera Wexnets äldsta datacenter i syfte att förbättra energieffektiviteten. Datacentret är huvudnod för driften av stadsnätet och därmed helt avgörande för att säkra accessen till fibernätet som används av 35 000 privathushåll, näringsliv och verksamheter för att trygga invånarnas välfärd.

– Som en del i att vi levererar en framtidssäker teknik i form av fiber har vi även en uttalad målsättning att göra det med minsta möjliga påverkan på vårt klimat. Projektet som vi nu genomför med Coromatic kring energieffektivisering kommer att spela en viktig roll i resan att nå dit, säger Fredrik Johansson, sektionschef på Wexnet.

Coromatic customer - Wexnet NO

Coromatic har ett helhetsuppdrag

Coromatic har ett helhetsuppdrag att genomföra energieffektiviseringsåtgärder för datacentret. Bland annat kommer Coromatic installera solceller på taket som vid full drift har kapacitet att stå för hälften av den eleffekt som behövs i datacentret. Vidare kommer den existerande kyllösningen att bytas ut till Växjö Energis lösning för fjärrkyla där även värme från datacentret kommer att återanvändas i nätet. Denna lösning är extra klimatsmart, då Växjö Energi sedan december producerar all fjärrvärme och fjärrkyla helt och hållet med förnybart bränsle i form av avverkningsrester från skogen som annars gått till spillo.

– Solcellerna i kombination med fjärrkylan kommer att halvera vår energianvändning för datacentret vilket naturligtvis är positivt för klimatet. Dessutom har vi finansierat delar av projektet med EU-medel öronmärkta för klimatomställningar, säger Fredrik Johansson.

Som en del av uppdraget kommer även driftsäkerheten att förbättras så datacentret lever upp till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps krav inom området då Coromatic kommer att installera nya UPSer för avbrottsfri kraft och förlänga drifttiden för reservkraft.

Coromatic, som tidigare samarbetat med Wexnet både kring byggnation av datacenter samt drift och underhåll projektleder arbetet och levererar solcellslösningen tillsammans med sin ägare E.ON.

– Det är naturligtvis mycket inspirerande att få arbeta tillsammans med en aktör som så tydligt arbetar för att minska sina klimatavtryck, säger Åsa Wikensten, affärsområdesansvarigt för datacenter på Coromatic. Wexnet är en stadsnätsaktör som det finns mycket att lära från. Sedan är det extra roligt att få arbeta så tätt tillsammans med E.ON i ett projekt.

Arbetet med moderniseringen av datacentret pågår och ska vara klart under 2020.

För mer information, kontakta
Åsa Wikensten, Head of Data Center och Connected Workplace på Coromatic
Tel: +46 70 257 71 72
asa.wikensten@coromatic.se

Om Växjö Energi och Wexnet

Växjö Energi AB (Veab) erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun. Genom vårt dotterbolag Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Växjö Energi ägs av Växjö kommun och 2017 var omsättningen 749 miljoner kronor.

 

Om Coromatic

Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande.  Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 500 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen.