Coromatic fortsetter å styrke kriseberedskapen i henhold til coronaviruset

Vi i Coromatic fortsetter, etter myndighetenes og FHI’s tiltak og råd, å styrke vår kriseberedskap og følge de restriksjonene som blir gitt. Dette gjør vi slik at de ansatte ved Coromatic får en trygg arbeidsplass, samt at vi kan fortsette et kontinuerlig drift og vedlikehold av våre kunders virksomhetskritiske infrastruktur.

 

Samfunnsansvar er noe som faller på oss alle og det er viktigere enn noen gang at de restriksjonene som blir gitt følges. I Coromatic har vi truffet flere ulike tiltak for å begrense smittespredning, hvilket også betyr at vi begrenser mulighetene for at mange av de ansatte havner i karantene på en gang. Vi er fullt operative i hjemmekontor og ved bruk av Teams, Sharepoint og Outlook holder vi jevnlig kontakt med hverandre digitalt slik at vi unngår å møtes fysisk i store grupper.

 

Per dags dato har Coromatic full bemanning og betjener alle montasje-, drift- og serviceoppdrag, både planlagte og andre former for utrykningsoppdrag. Våre teknikere har fått strenge instrukser på hvordan de skal forholde seg og vil følge de retningslinjer som blir gitt av myndighetene. Dette innebærer blant annet at de jobber en og en på oppdrag og at de hovedsakelig reiser til og fra oppdragene med servicebil. Flytransport begrenses til et minimum. Derfor håper vi på forståelse for at konsekvensen av dette kan bety at utrykninger kan ta noe lengre tid enn vanlig og medføre noe økte kostnader. Forsinkelser kan også forekomme på leveranser og enkelte prosjekt, men vi vil ha fortløpende dialog med kunden og varsle om dette skulle hende.

 

Det viktigste for oss i Coromatic er nå å sikre at all drift av våre kunders virksomheter er oppe og går 24/7. Derfor anser vi det som helt essensielt at våre kunder ser over sin virksomhetskritiske infrastruktur og tar kontakt med oss for ettersyn og eventuelle nødvendige utbedringer og oppgraderinger.

 

Sammen er vi sterkere og vi vil fortsette å gjøre vårt for at våre kunder skal føle seg trygge.