Coromatic sikrer drift av Sveriges største flyplasser

Coromatic skal levere avbruddsfri kraft til Swedavias flyplasser i Sverige de neste fem årene. Dette er klart etter at Coromatic vant en rammeavtale for leveranse av totalentreprise for UPS -avbruddsfri strømforsyning. UPS-løsningen sørger for at strømforsyningen fungerer for eksempel ved strømbrudd.  Dette er kritisk for all flytrafikk.

Swedavia, som eies av den svenske staten, eier, driver og utvikler en rekke av landets flyplasser, fra Malmö i sør til Kiruna i nord.

I løpet av 2017 reiste totalt 41,9 mill passasjerer til og fra Swedavias flyplasser.

  • For at vi skal kunne holde flytrafikken i gang er det meget viktig at vi har en stabil og sikker strømforsyning, eksempelvis for at ankomst og avgangshaller skal fungere og for å sikre at lysene på landingsstripene fungerer, sier Håkan Pedersen, Chef Elenhet på Swedavia Energi.

Les hele pressemeldingen her