Coromatic sikrer ny reservekraft til universitetssykehuset i Lund

Coromatic, den ledende leverandøren av virksomhetskritisk infrastruktur, melder i dag at eiendomsforvalteren Regionservice på oppdrag av Skånes Universitetssjukhus, en del av Region Skåne, har valgt Coromatic som partner for å bygge og sikre strømforsyningen. Oppdraget, som er en totalentreprise, innebærer at Coromatic skal bygge et helt nytt reservekraftsanlegg. Reservkraftsanlegget er en av de største som nå bygges i Sverige og den totale ordreverdien er på 127 mill SEK.

Bakgrunnen er å sørge for sykehusets nåværende og fremtidige kraftforsyning for å oppnå driftssikkerhet og tilgjengelighet. Reservekraften skal forsørge sykehuset i Lund med minst 9 megawatt ved strømbrudd. Arbeidet med det nye reservkraftsanlegget skal skje uten avbrudd for den nåværende sykehusdriften.

Oppdraget består i å bygge et helt nytt reservekraftsanlegg og en ny bygning i tilknytning til sykehuset. Den totale effekten anlegget bygges for er 12 megawatt. Innenfor rammene av en totalentreprise kommer Coromatic til å bygge to hovedtavlerom bestående av hovedtavler og annet nødvendig utstyr i rommene, videre kraftkabler til underfordelere i sykehuset .

For å sikre stabil tilgjengelighet bygges anlegget helt redundant och en automatisering av eldistribusjonen innføres. Dessuten kommer man til å innstallere 6 helt nye reservekraftaggregater i tilfelle strømforsyningen ligger nede, og disse bygges også for å håndtere 12 megawatt.

Coromatic tar ansvar for hele prosessen fra prosjektering og design til grunnarbeider, bygging og installasjon.

— Vi er glade for at vi har fått fornyet tillit av Region Skåne, sier Thomas Wunger, landssjef for Coromatic i Sverige. Ingen steder har kraftforsyningen en mer sentral funksjon som i sykehus.

Et nøkkelferdig reservekraftsanlegg skal avleveres til eiendomsforvalteren Regionservice den 1 juni 2017. Også tidligere har Coromatic gjennomført prosjekter som gjelder virksomhetskritisk infrastruktur for Helsingborgs lasarett och Hässleholms sykehus, som også inngår i Region Skåne.

For mer informasjon, kontakt:
Thomas Wunger, landssjef Sverige, Coromatic
Tel: +46 (0)73-317 38 02
thomas.wunger@coromatic.se

 

Hospital area Lund, Sweden

 

Om Coromatic

Coromatic er den ledende leverandøren av løsninger for kritisk infrastruktur, som datasentre. Coromatic sørger for tilgang til sikker strømforsyning og datakommunikasjon. Vårt omfattende tilbud dekker alt fra rådgivning og design til integrasjon, service og drift av kritisk infrastruktur. Kunder er datasentre, sykehus, industri, offentlige etater og hovedkontor.

Coromatic har over 500 ansatte i Norden og har pr i dag levert løsninger til over 50 land. Coromatic eies av EQT, i tillegg til medarbeidere.