Coromatic sikrer strømforsyningen til Saab på Afrikas horn

Coromatic, den ledende leverandøren av løsninger for virksomhetskritisk infrastruktur, har sikret strømforsyningen til forsvars- og sikkerhetskonsernet Saab på deres camp i Mogadishu som selskapet driver på oppdrag av FN. På campen, som i størst mulig grad skal fungere selvforsynt, jobber ca 70 ingeniører med drift og vedlikehold av kjøretøy og båtmotorer.

Helt siden oppstart av campen for tre år siden har Saab hatt problemer med strømforsyningen til campen. Dieselaggregatene har rustet på grunn av det ekstreme værforholdet med høyt saltnivå, luftfuktighet og høye temperaturer. For å løse problemene ble Coromatic konsultert og fikk i oppdrag å designe, bygge og levere en løsning for stabil kraftforsyning med lang holdbarhet.— Å sikre strømforsyningen på campen var helt avgjørende for at vi skulle håndtere oppdraget vi har fått av FN. Vi har jobbet med Coromatic tidligere og er godt kjent med deres kompetanse for å sikre virksomhetskritisk infrastruktur i ekstreme miljøer, sier Carina Hörnfeldt, avdelningssjef på Saab. Løsningen som de har levert lever opp til våre høye krav til tilgjengelighet og stabilitet.

Løsningen består av å innlemme de nye aggregatene i Coromatics egne moduler laget i komposittmateriale, og utformet som en sandwichkonstruksjon. Gjennom konstruksjonen minimeres risikoen for at luft utenifra kommer inn i aggregatene. For å kjøle ned anlegget plasserte Coromatic et kjøleanlegg på taket. For filtrering av aggregatenes inntaksluft ble det benyttet spesialdesignede tre-lags filter. Vedlikeholdstiltak, som påfylling av olje og kjølevann, kan gjøres fra utsiden gjennom slanger og pumper. Anlegget fjernovervåkes fra Saab sitt kontor i Östersund.

Campen har også hatt problemer med varmtvannstilførsel, noe som Coromatic løste gjennom å installere en varmeveksler som utnytter overskuddsvarmen fra generatorene til å varme opp vann.

— Det er gledelig og en ære at vi har kunnet bistå Saab i deres viktige prosjekt i Mogadishu, sier Thomas Wunger, landssjef for Coromatic i Sverige. Vi gjennomfører mange ulike prosjekter hvert år, men dette er et av de mest krevende vi har jobbet med, særlig på grunn av det ekstreme miljøet og de veldig kompliserte forutsetningene.

Den nye løsningen for sikker strømforsyning er levert nøkkelferdig og er nå i full drift.

For mer informasjon, kontakt
Thomas Wunger, landssjef Sverige, Coromatic
Tel: + 46 (0) 73-317 38 02
thomas.wunger@coromatic.se

Om Coromatic

Coromatic er den ledende leverandøren av løsninger for virksomhetskritisk infrastruktur. Coromatic sørger for at kundenes virksomhet fungerer uten avbrudd gjennom å sikre tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon. Selskapets omfattende tilbud dekker alt fra rådgivning og design til integrasjon, vedlikehold og drift av løsninger for virksomhetskritisk infrastruktur. Kunder er datasentre, sykehus, industri, offentlige virksomheter og hovedkontor.

Coromatic har ca 580 medarbeidere i Norden og har levert løsninger og tjenester til selskaper i over 50 land verden rundt. Coromatic eies av EQT og medarbeidere i Coromatic.

Om SAAB

Saab betjener det globale markedet med verdensledende produkter, tjenester og løsninger innen militært forsvar og sivil sikkerhet. Saab har virksomhet og medarbeidere i alle kontinenter verden rundt. Gjennom en innovativ, samarbeidsrettet og praktisk tilnærming utvikler, tilpasser og forbedrer Saab ny teknikk for å møte kundenes behov som er i stadig endring.