Coromatic sikrer strømforsyningen til Trafikverket

Coromatic, den ledende leverandøren innen sikker strømforsyning og datakommunikasjon, skal levere nødstrømsanlegg og supplerende tjenester til Trafikverket i Sverige. Oppdraget kommer på bakgrunn av at Coromatic vant to offentlige anbudskonkurranser.

Kontraktene ble tildelt med begrunnelse i at Trafikverket vil ytterligere forsterke kraftforsyningen til jernbanens kommunikasjonsnettverk. Her spiller reservekraftsanleggene en nøkkelrolle gjennom å sikre kommunikasjonen dersom strømbrudd skulle inntreffe.

«Vi har allerede et velutbygd reservekraftsnett til våre kommunikasjonssystemer men nå forsterker vi ytterligere denne kritiske infrastruktur flere steder i landet. Totalt dreier det seg om et 90-talls anlegg», sier Christer Jonsson, Projektleder i Trafikverket.

Reservekraftsanleggene leveres nøkkelferdige og tilpasset Trafikverkets spesifikke krav når det gjelder sikkerhet, design og holdbarhet. Utover selve reservekraftsforsyningen skal Coromatic ha ansvar for både planlagt og akutt service av Trafikverkets reservekraftaanlegg for jernbanenettet over hele Sverige.

“Coromatic var det selskapet som best kunne innfri våre krav for anskaffelse av reservekraft. Videre har de betydelig erfaring, sterk lokal tilstedeværelse og tilbyr service” sier Christer Jonsson.

Coromatic har betydelig erfaring innen sikker strømforsyning til en rekke kritiske funksjoner i samfunnet, og har jobbet med Trafikverket tidligere. De nye avtalene vil forsterke de etablerte relasjonene.

“Trafikverkets avgjørelse om å velge Coromatic som leverandør og i tillegg gi oss tilliten som deres serviceorganisasjon er naturligvis en anerkjennelse av kvaliteten på våre tjenester og løsninger», sier Robin Carlsson, Head of Critical Power, Coromatic.

For mer informasjon, kontakt

Robin Carlsson, Head of Critical Power, Coromatic.

Tel: +46 (0)70 319 39 69

robin.carlsson@coromatic.se

 

Om Trafikverket (Swedish Transport Administration)

Trafikverket har ansvar for langsiktig infrastrukturplanlegging av veitrafikk, jernbane, shipping og flytransport, i tillegg til å bygge og drifte det statlige vei- og jernbanenettet. For mer informasjon, vennligst se https://www.trafikverket.se.