Coromatic skal ha ansvar for drift av Fortlax datasenter