Fysisk IT-sikkerhet

Sikkerhet mot uventede hendelser

God fysisk IT-sikkerhet innebærer beskyttelse mot strømbrudd, brann og røykgass, vann, eksplosjoner, magnetisme, innbrudd og sabotasje samt beskyttelse mot lyn og spenningsforandringer i strømnettet. De fleste organisasjoner beskytter sine IT-systemer mot virusangrep. Men hvor godt beskyttet er den fysiske infrastrukturen i datasenteret?IT-maskinvare, og dermed også sensitive data, er utsatt for risiko for skade på grunn av fuktighet, vannlekkasjer, strømbrudd eller brann. Risikoen for innbrudd eller sabotasje er også en faktor man må ta med i beregningen for å oppnå et sikkert datasenter.

Vi sikrer at de fysiske forholdene ligger til rette for å drive et anlegg uten avbrudd ved å beskytte IT-systemene i innbruddsikre skap, klimakontrollerte datasentre, med tilkoblet reservekraftsystem og beskyttelse fra adgangskontroll og alarmsystemer.

Coromatic leverer det meste innen fysisk IT-sikkerhet

Løsningene vi tilbyr varierer ut fra hvor virksomhetskritiske systemene og informasjonen er. Vi analyserer dine behov sammen med deg for å finne en optimal sikkerhets- og kostnadsmessig løsning. Vi kan stå for all planlegging, installasjon og dokumentasjon.


Kontakt oss

Samtykke