IT-flytting

Å flytte et IT-miljø er både tid- og ressurskrevende

Å flytte sitt sentrale IT-miljø er et komplekst og virksomhetskritisk prosjekt som ikke må feile. IT-flyttinger er ikke bare tid- og ressurskrevende men også utfordrende for den daglige virksomheten dersom flyttingen ikke utføres på en kontrollert og skikkelig måte.

Trend

Trenden er tydelig med agressive oppkjøpsstrategier, konsolideringer og virksomheter med behov for å tilpasse sine virksomheter. Parallellt vokser de fysiske IT-miljøene og blir raskere mer komplekse i takt med de økende kravene.

Konsekvens

Stadig flere selskaper velger å flytte for å kunne drive sine virksomheter videre på en effektiv og fremgangsrik måte. Og da oppstår utfordringen med å behøve å flytte selve hjertet i hele virksomheten, IT-miljøet, til en annen eiendom uten å påvirke den daglige driften.

Vår anbefaling

Anbefalingen er å la Coromatic skreddersy den beste løsningen for akkuratt ditt flytteprosjekt. Hva som er optimalt er nemlig individuelt. Løsningen baseres på en grundig analyse av behov og forutsetninger for å identifisere, forebygge og håndtere risiko. Behovsanalysen skaper samtidig et felles bilde over aktiviteter og muligheter som prosjektlederen benytter for å skreddersy den beste løsningen.

Coromatics sine prosjektledere har lang erfaring og bred kompetanse rundt flytting av IT-miljøer og leverer et effektivt, sikkert og vellykket prosjekt.


Kontakt oss

Samtykke