Site Management

Gjennom Site Management tjenesteutsetter din organisasjon driften av lokasjonen til Coromatic. Coromatic påtar seg ansvar for å representere organisasjonen innen flere driftsområder – hendelseshåndtering, ytelsesrapportering og kapasitetsstyring, i tillegg til budsjettering og livssyklusstyring. Gjennom SLA og bøter i henhold til avtale beholder kunden kontrollen. Dette driftsalternativet gir kunden bedre finansielle prognoser, lavere teknisk risiko og løpende kontroll av vedlikeholdsbehov mm.

Coromatic Site Management

  • Hendelseshåndtering
  • Team og leverandører
  • Livssyklusstyring inkl warranty
  • Arbeidsinstrukser og prosjektledelse
  • Compliance Management
  • Service Level Management
  • Optimalisering og automatisering
  • Dokumentstyring
  • Site Monitoring og rapportering
  • Kapasitetsstyring

Kontakt oss

Samtykke