Som en tjeneste (as a Service)

as a Service, drift av virksomhetskritiske anlegg som en tjeneste

Coromatic tilbyr komplett driftsovertagelse for våre kunder – vi kaller det as a Service. Det innebærer at vi er i beredskap for å sikre avbruddsfri drift av ditt anlegg året rundt 24/7. Vi benytter servicenivåavtale (Service Level Agreement, SLA) og garanterer at alt arbeid, forbruksmateriale og reservedeler inngår i den faste løpende serviceavgiften. Sammen utarbeider vi hvilke krav dere har og hvilke nøkkeltall som skal rapporteres.

Datasenter som tjeneste

Få virksomheter eier eiendommen der de har kontor, heller ikke sin printer, sentralbord eller biler. Det finnes rett og slett mange fordeler ved å leie i stedet for å eie. Derfor tilbyr Coromatic kostnadseffektive alternativer for virksomheter og myndigheter som ikke selv kan eie, bygge eller drifte sitt datasenter. Vi kaller det kort og godt for datasenter som en tjeneste.

Optimalisering utifra deres behov

Vi tar ansvar for den daglige driften og hjelper dere med å optimalisere datasenteret utifra deres behov med hensyn til kostnadseffektivitet, risikohåndtering og redusert miljøpåvirkning. Gjennom å la oss ta ansvar for hele anlegget kan dere konsentrere dere om det dere gjør best, deres kjernevirksomhet.

Fordelene med datasenter som tjeneste handler om fleksibilitet og forutsigbarhet

Eksempler:

  • Dere slipper å gjøre store direkteinvesteringer i anlegget eller binde opp kapital
  • Dere vet hva dere skal betale – en sum basert på behov og anvendelse
  • Mulighet for dimensjonering og kapasitetsplanlegging – gjennom å bygge modulært gjør vi det enkelt for dere å vokse og vi er beredt til å hjelpe dere med å skalere opp eller ned i takt med deres endrede behov.

UPS/avbruddsfri kraft og reservekraft som tjeneste

UPS/avbruddsfri kraft og reservekraft som tjeneste er den mest fleksible løsningen vi tilbyr da dere under avtaleperioden har mulighet til å forandre funksjonen og øke kapasiteten på deres anlegg.

Tjenesten inkluderer en komplett løsning med tilhørende funksjoner i tillegg til vedlikehold av anlegget med årlige servicebesøk under hele avtaleperioden. I tjenesten inngår forbruksmateriale, korrigerende og forebyggende service, support og reservedeler. Som tilleggstjeneste kan den månedlige testkjøringen inkluderes.


Coromatics tjenester

Grunnpilaren i Coromatics tjenester; Hva som er optimalt er individuelt

Hva som er optimalt er individuelt, nettopp det er selve grunnpilaren i alle Coromtics tjenester. Hva er det rette for din virksomhet? Vårt arbeid starter alltid med en gjennomgripende behovsanalyse. Å være lydhør og sette seg inn i hver eneste organisasjons behov er en forutsetning. Dette for at vi skal kunne hjelpe til med å fastsette riktig sikkerhetsnivå.

Uansett om det handler om å bygge et nytt datasenter, å sikre IT-drift i en hel eiendom eller å se over serviceopplegget for anlegget, så er behovsanalysen utgangspunktet. Deretter tar våre spesialiserte prosjektledere og installatører dere med på reisen mot den ferdige løsningen – fra planlegging til tilpasset service til deres behov.

IT – Sikkerhet

Coromatic leverer det meste som omhandler IT-sikkerhet. Fysisk IT-sikkerhet betyr beskyttelse mot strømbrudd. Det kan være brann og gassutvikling, vann, eksplosjon, magnetisme, innbrudd og sabotasje i tillegg til beskyttelse mot torden og spenningsforandringer i strømnettet. De fleste organisasjoner beskytter sine IT-systemer mot virusangrep, men hvor beskyttet er det fysiske utstyret i datasenteret?


Kontakt oss

Samtykke