Drift

Drift

Coromatic kan ta et helhetsansvar, som en tjeneste (as a Service), for våre kunders virksomhetskritiske anlegg og forsikre at disse fungerer uten avbrudd. En måte å gjøre det på er å overta hele driften av anlegget. Enkelt forklart kjøper du hele driften som en tjeneste fra Coromatic.


Coromatic som en tjeneste

Vår fullstendige driftsforpliktelse innebærer at vi hele døgnet, året rundt forsikrer uavbrutt drift av kundens anlegg. Vi tilbyr servicenivåavtaler (service-level agreements) og garanterer at alt arbeid, forbruksmateriell og reservedeler inngår i den faste, løpende serviceavgiften. Sammen utarbeider vi krav og hvilke nøkkeltall som skal rapporteres.


Kontakt oss

Samtykke