Service av virksomhetskritiske anlegg

Hva er din vedlikeholdsplan for ditt nordiske datasenter?

Lokal og nordisk serviceorganisasjon med et fullstendig servicetilbud

Som ledende leverandør av datasenterløsninger i Norden og med over 30 års erfaring fra bransjen, har Coromatic vært involvert i mange datasenterprosjekter i hele regionen. Kravene har økt for serviceekspertise som sikrer at avbruddsfri drift 24/7.

For å kunne bistå internasjonale datasentertilbydere med å dra nytte av alle de positive aspekter av å relokalisere til regionen, har Coromatic utviklet en omfattende serviceorganisasjon og -tilbud. Våre 200+ spesialiserte teknikere er tilgjengelige i over 21 lokasjoner i Norden.

  • Vi tilbyr et fullstendig tjenestetilbud innen service og vedlikehold.
  • Leveranser til over 50% av de største, nordiske selskapene
  • Over 1.000 kritiske anlegg er levert

Når serviceplanen utvikles for ditt datasenter i Norden, vennligst kontakt oss for et spesialtilpasset servcetilbud. Vi tilbyr komplett service av alle forhold ved ditt datasenter, og våre spesialutdannede teknikere, som jobber i henhold til industristandarder, har alltid  de siste sertifiseringene.

Drift av virksomhetskritiske anlegg

Drift av virksomhetskritiske anlegg, stabil kraftforsyning og datakommunikasjon spiller en avgjørende rolle i driften av de fleste organisasjoner i dag. I vårt digitale samfunn er et ikke noe rom for strømstans eller avbrudd i datakommunikasjon.

Servicetjenester som avlaster våre kunder

For de fleste organisasjoner er ikke drift i seg selv en kjernevirksomhet. Likevel stiller det høye krav og det kan være kostbart siden anleggene er virksomhetskritiske. Coromatic har et servicetilbud som avlaster våre kunder og tar ansvar for løpende drift av anlegg og sikrer at de fungerer optimalt 24/7.

Coromatic CF livscyklus

Pålitelig drift ligger i vårt DNA

Som den ledende leverandøren av løsninger for virksomhetskritiske anlegg er trygg og pålitelig drift av kundenes anlegg høyest

prioritet og et grunnleggende element i vår virksomhet.

Professionellt team

Uansett om det virksomhetskritiske anlegget er en oppkoblet arbeidsplass, som en bank eller et hovedkontor, et sykehus som behøver leveranse av el eller kjøling, eller om de er en UPS-installasjon kan Coromatic bli samarbeidspartner og ta ansvar for driften av anlegget med vårt kompetente og profesjonelle team.

 

 


Kontakt oss

Samtykke