Flytting av kontor og lager i Trondheim

Vi gjør oppmerksom på at fra og med 01. desember 2018 overfører Coromatic AS sitt varelager i Trondheim til sentrallageret i Oslo. Det betyr at samtlige lokale vareleveranser heretter organiseres fra sentrallageret, og ikke lengre fra vår lokasjon i Trondheim.

Gjennom å samle vårt omfattende varesortiment innen batterier, UPS og strømforsyninger på ett felles sentrallager oppnår vi en effektiv og helhetlig vare- og logistikktjeneste.

For deg som har benyttet lageret i Trondheim innebærer det en endring i bestillings- og leveranserutinen. Ta kontakt med våre medarbeidere på Trondheimskontoret for nærmere informasjon.

Vårt profesjonelle lager- og logistikkteam i Oslo sørger for at du som kunde blir møtt med en pålitelig og effektiv tjeneste for alle dine henvendelser. Sentrallageret er bemannet fra 08 -16 alle hverdager.

Adresse for Coromatic AS lager/varemottak i Oslo:

Coromatic AS
Vollaveien 19
0668 Oslo

Sentralbord tlf 22 76 40 00

I sammenheng med flytting av lager til Oslo avslutter vi samtidig nåværende leieavtale i Løvåsmyra 6. Avdelingen vil heretter få ny adresse i Trondheim fom. 01.12.18

Ny adresse for Coromatic AS avdeling Trondheim:

Coromatic AS
Vestre Rosten 81
7075 Tiller

Sentralbord tlf 22 76 40 00

Bygget i Vestre Rosten 81 er også kjent som Trekanten. Vårt kontor er i 6. etasje.

Våre medarbeidere i Trondheim vil fortsette i de samme funksjoner som tidligere, og blir like tilgjengelige ovenfor sine kunder og samarbeidspartnere som tidligere. Alle kundeforhold, kontrakter og avtaler videreføres og fortsetter som tidligere.

Gjennom vår lokale avdeling i Trondheim og våre øvrige lokasjoner i Norge sørger vi for å tilby en landsdekkende virksomhet med høy tilgjengelighet ovenfor våre kunder.

Vi ber om at endringer som følger av dette brev effektueres i deres systemer så snart som mulig.

Dersom du har spørsmål vedrørende informasjonen i dette brevet er du velkommen til å kontakte undertegnede terje.schults@coromatic.no/tlf 483 11 111 eller vår avdeling i Trondheim. For øvrig informasjon om Coromatic AS se våre nettsider www.coromatic.no.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

 

Vennlig hilsen
Terje Schults
Business Area Manager UPS