Fra spillvarme til varmegjenvinning

Prosjektet

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems, har gjennom sitt varemerke Climaveneta levert to varmepumper til Fortums fjernvarme i Espoo, Finland. Fortum, et finsk energiselskap, skal utnytte spillvarme fra datasenteret sitt og overføre varmen til et fjernvarmenettverk. Datasenteret tilhører Ericsson, et multinasjonalt selskap innen nettverks-, telekommunikasjonsutstyr og tjenester som er basert i Sverige.

En vinn-vinn situasjon

Ericsson hadde behov for mer kjøleproduksjon på deres lokasjon, da deres IT – belastning ble stadig større. Deres kjøleanlegg var relativt gammelt, og kunne ikke lengre understøtte de nye IT – installasjonene. Selskapet ønsket samtidig en økonomisk og miljøvennlig løsning på problemet. Samtidig ønsket Fortum en bærekraftig løsning med konstant oppvarmingskapasitet til det lokale fjernvarmenettet, med en fornuftig investeringskostnad og tilbakebetalingstid.

“Det var klart fra starten av at vi ønsket å gjenvinne så mye som mulig av spillvarmen og ikke belaste miljøet. Med små tilpasninger kunne vi konvertere datasenteret til et varmeproduksjonsanlegg og samtidig bruke det samme utstyret til avkjøling av datasenteret” sier Petteri Hajanti fra Granlund, HVAC systemdesigneren, som konkluderer : “Løsningen gir store fordeler for begge selskaper» .

Den innovative måten for å gjenvinne spillvarme

Å utnytte et datasenters spillvarme er et godt eksempel på hvordan det er mulig å oppnå fjernvarme med lavt CO2 – utslipp. Videre, som vist i flere prosjekter i Europa, er varmepumper en energieffektiv og kostnadseffektiv løsning for fjernvarme. “Vi ønsker å produsere oppvarming på en bærekraftig og innovativ måte og dette prosjektet viser at vi oppnår nettopp det», sier Mottonen Ilkka i Fortum.

Denne samarbeidsmodellen kan benyttes i mange andre prosjekter, særlig i norden. Det viktigste elementet er tilgjengeligheten av varmekilder i nærheten av fjernvarmenettet. Det kan være datasentre, geotermiske felter, spillvarme fra industrien, eller bygninger som produserer overskuddsvarme. Varmekilden er nøkkelelementet man går ut i fra når man designer et innovativt og effektivt system. “I dette prosjektet har vi skapt en kompleks teknisk løsning som hele lokalsamfunnet får utbytte av i form av gjenvinning av varmen fra datasenteret til fjernvarme», sier Janne Puranen i Coromatic.

Varmepumper levert av Coromatic

For å gjenvinne varmen fra datasentret og betjene fjernvarmenettet har Coromatic levert to Climaveneta FOCS2-W HFO/H/CA/S 5422 varmepumper. FOCS2-W HFO varmepumper har et kompakt design, som er mer fleksibelt i designfasen, særlig i utskiftningsprosjekter som dette. Løsningene har konkurransedyktige ytelsesnivåer både ved full- og delbelastning (EER 5.06, ESEER 6.23)som sikrer minimale driftskostnader og rask investeringsavkastning.
Varmepumpene kjøler ned vannet fra datasenteret fra 15°C ned til 10°C. Den utvunnede varmen tilføres fjernvarmesystemet som varmt vann ved 70° som blandes med returvann fra byen som holder 50°C. All energi som absorberes av datasenteret øker fjernvarmens returvann, noe som igjen reduserer Delta T mellom retur- og forsyningsvann. Det forsyner byen og øker energieffektiviteten i hele systemet.

“I dette varmepumpeprosjektet valgte vi en ny kjøler, med lav GWP fordi vi ønsket å handle på en bærekraftig måte, en måte som hjelper miljøet, ” sier Mottonen Ilkka.