Halvparten av skandinaviske bedrifter vet ikke hva nedetid vil koste.

Kun fire av ti bedrifter har gjennomført en risiko- og kostnadsanalyse, viser ny undersøkelse.

 

Skandinaviske bedrifters bevissthet rundt trusler og kritisk infrastruktur varierer stort. Det viser en fersk, undersøkelse fra Coromatic, hvor 100 av Skandinavias større virksomheter er intervjuet. Kritisk infrastruktur innebærer for eksempel strømforsyning, og kommunikasjon som sørger for at digitale prosesser flyter og tjenester leveres.

 

Undersøkelsen viser at:

  • 44 prosent har utført en analyse av trusler mot egen digital infrastruktur, samt kostnadsanalyse av eventuell nedetid
  • Én av tre har kun utført trusselanalyse
  • Én av fire har ikke har utført noen form for trussel- eller kostnadsanalyse

 

– De fleste har en oppfatning av hva som kan true deres infrastruktur, men tallene viser også at mange ikke har begrep om hvor kostbart nedetid kan være. Produksjon stopper opp, man går glipp av omsetning og i verste fall kan man få store bøter, sier administrerende direktør i Coromatic Norge, Leif Lippestad.

Kritisk umiddelbart

Mer enn halvparten sier situasjonen blir prekær umiddelbart eller i løpet av minutter om de får nedetid på infrastrukturen sin.

 

– Forstyrrelser på teknisk infrastruktur får fort negative konsekvenser, og kan sågar sette virksomhetens overlevelse på spill. En reaktiv tilnærming til nedetid kan bli dyrt. Et nødaggregat er kanskje ikke noe man tenker over at man trenger før man står der uten strøm. En grundig risikoanalyse vil avdekke slike behov, sier Lippestad.

 

Lippestad sier at det etter hans oppfatning ikke er teknikernes kompetanse det står på.

 

– De som jobber med infrastruktur, sikkerhet og beredskap hver dag, vet hvor galt det kan gå. Men det handler om prioriteringer og budsjetter. Beredskap og sikkerhet må være et tema også hos de som sitter med pengesekken: nemlig ledelsen, slår Lippestad fast.

 

Han oppfordrer norske bedrifter til å gjennomføre en analyse av potensielle trusler mot daglig drift minst en gang i året, og alltid følge opp med en beregning av hva nedetid vil koste virksomheten.

 

– Ledelsen må vite hva nedetid vil koste i form av omsetningstap, og hvilke scenarier som vil påvirke kundetilfredshet og merkevare. Det er der man vil merke den største kostnaden, sier Lippestad.

 

Om Coromatic

Coromatic Group er markedsledende leverandør innen virksomhetskritisk infrastruktur, sikker kraftforsyning og datakommunikasjon. Vi sikrer uavbrutt drift innen mange ulike bransjer som, bank og finans, helse, forsvaret, og andre virksomheter der tilgang til kraft og data er avgjørende.

 

Coromatic har 550 ansatte og leverer løsninger og tjenester til med enn 5000 bedrifter i Norden. Siden 2019 har Coromatic vært et datterselskap i E.ON-konsernet.

 

For mer informasjon, kontakt:

Leif Lippestad, administrerende direktør Coromatic Norge

Tlf:

Epost: leif.lippestad@coromatic.no

 

Kathrine Gaaserød Farstad, markedssjef Coromatic Norge

Tlf: 932 31 831

Epost: kathrine.g.farstad@coromatic.no