Hva kan man lære av en tid som denne, både som nasjon og bedrift?

Kriser gir oss i Coromatic muligheten til å vise hva vi er gode for og viktigheten av den jobben vi gjør, selve kjernen i vår bedrift. Kriseberedskapen i Norge er viktigere enn noensinne og det er her vi bruker vår kompetanse på alle områder slik at vi kan opprettholde driften av kritisk infrastruktur.

Som mange andre bedrifter har vi også fått kjenne på pandemien i form av noen forsinkelser i leveranser, man er avhengig av at andre entrepriser får gjort sin jobb, i tillegg til forskyvning av prosjekter og ombookinger av møter. Dermed har det vært viktig å få infiltrert i jobbkulturen de digitale verktøy som kreves for å kunne fortsette med god kommunikasjon, både eksternt og internt.

I Coromatic har vi svært dyktige ansatte som har gjort en formidabel jobb i en litt annen tid enn hva vi er vant til. Det må likevel rettes en ekstra stor takk til våre montører, serviceteknikere og prosjektledere som jobber ute i felten og gjør sitt ytterste for at prosjektene går sin gang mens de stiller opp døgnet rundt for våre kunder.

 

Vær proaktiv – krisen venter ikke på deg

Selv om det har vært et stort fokus på helsesektoren må man ikke glemme de andre virksomhetene innen kritisk infrastruktur som for eksempel bank, finans, forsvaret, Telecom og energi. I tidligere undersøkelser gjort av Coromatic kan det dessverre konstateres at mange IT-ledere ikke ser behovet for en risikoanalyse eller nok beredskap i sin bedrift. For å kunne være proaktiv og sikre din kritiske virksomhet i forkant av en krise burde disse spørsmålene stilles:

  • Har det blitt gjort en risikoanalyse i alle ledd, inklusiv den kritiske og digitale infrastrukturen?
  • Har vi et støttesystem og strategier for å kunne raskt tilpasse den digitale infrastrukturen til forretningsendringer og motsatt – at virksomheten kan forandres uten at IT er et hinder?
  • Er det deler av virksomheten som har endret seg hvor den kritiske infrastrukturen ikke er kompatibel?

Om du kan svare ja på de første og nei på det siste, har du mest sannsynlig gjort mye av det du trenger for å sikre din virksomhet. For de som ikke kunne sjekke av disse boksene – hva er det som mangler for å oppnå full fleksibilitet og risikofri virksomhet; er det investeringer i teknologi for kritisk infrastruktur, analyser eller personal, eller kanskje alle disse faktorene? Om man skal komme seg i god behold ut av en krise, eller i dette tilfellet – en pandemi, så er det essensielt å kunne gjøre tiltakene som behøves slik at din bedrift kan stå oppreist når det stormer.

2020 fortsetter i 2019 sin ånd

2019 var et flott år for oss i Coromatic og vi har en ambisjon om at 2020 skal bli like bra, noe som ser lyst ut etter en sterk start på halvåret. Selv om det er en mulighet for at vi vil se en effekt av Covid-19 i etterkant av alt, er det viktigste at vi fortsetter å gjøre det vi gjør best, sikre full drift av kritisk infrastruktur. Sammen med våre Nordiske kolleger, står vi i Coromatic støtt.