Hvordan sikrer du virksomheten din 24/7? Intervju med Leif Lippestad

 

Coromatic Managing director Norway, Leif Lippestad

Leif Lippestad, administrerende direktør i Coromatic AS.

— Alle bedriftsledere er klare over at den kritiske infrastrukturen i virksomheten må fungere til enhver tid. Likevel gjøres det for få konkrete tiltak som sørger for dette. Det gjør at virksomheter utsettes for unødig risiko, sier Leif Lippestad, Administrerende Direktør i Coromatic AS.

Nedetid er kostbart

Alle virksomheter er avhengige av sikker strømforsyning og datakommunikasjon. Men likevel er det få som har en beredskapsplan klar når teknikken svikter.

— Vet bedriftsledere hvor mye hvert minutt med nedetid koster virksomheten? Kjennskap til dette sørger raskt for at saken kommer på ledelsens dagsorden på lik linje med andre ansvarsområder. Sikkerhet er et ledelsesansvar, sier Leif Lippestad, Administrerende Direktør i Coromatic.

Lav kjennskap til risiko

Over 300 ledere i selskaper over hele Norden deltok nylig i en spørreundersøkelse fra Coromatic om hvordan de håndterer kritisk infrastruktur. Rapporten viste at kjennskapen til forretningsrisiko ved driftsstans var lavere jo høyere opp i selskapet man kom. Det kan tyde på svikt når det gjelder styring og kontroll av denne type infrastruktur.

— Det viser seg at kun et fåtall har utført konsekvensanalyse, forklarer Lippestad. Det er klare tendenser på mangelfull kommunikasjon mellom driftsavdeling og ledelse. Og i tillegg er det ofte en uklar ansvarsfordeling. Hvem har egentlig ansvaret for hva?

Driftsavbrudd med store følger

Alle virksomheter trenger kritisk infrastruktur uansett om det er en flyplass, en bank eller en industribedrift. Uten de tekniske løsningene stopper alt opp. I banken stopper transaksjonene. I industribedriften stopper logistikk og leveranse. Vi har et ferskt eksempel fra Sverige hvor de opplevde et massivt avbrudd i flytrafikken. Det fikk store følger og økonomiske konsekvenser for alle involverte parter. Dette viser at driftsavbrudd kan være en alvorlig hendelse.

Løsninger valgt utfra behov

Derfor må virksomheten sikres gjennom å velge robuste tekniske løsninger. Men løsningen må være valgt utfra virksomhetens behov. Det er ikke tilstrekkelig med teknisk kunnskap. Dersom ikke teknikken ses i en strategisk sammenheng og kobles mot virksomhetens behov, gir det ingen trygghet. Og som leder styrer du best når du er trygg. Både teknisk og strategisk.