Informasjon fra Service knyttet til den nåværende verdenssituasjonen

Den nåværende verdenssituasjonen med en pandemi og pågående krig i Ukraina påvirker oss alle mye. For Coromatic Services sin virksomhet ser vi at drivstoffprisene stiger, tilgjengeligheten og leveringstidene for nytt utstyr som batterier, kjølere, UPS-systemer og reservedeler generelt blir dårligere. Det er derfor viktig for våre avtalekunder, som ikke er fullservicekunder, hvor vi har reservedeler eller erstatningssystemer, gjennomgår sine behov fremover.

Noen gode ideer kan være å:

  • Vurdere å bestille inn et minimum med reservelager for kritiske deler, for å øke intern lagerbeholdning.
  • Har du planlagt utskifting av enheter eller endringer i anleggene dine – bestill disse så tidlig som mulig slik at utstyr kan bestilles og sikres.
  • Hvis du ønsker en ekstra gjennomgang av statusen til ditt anlegg, vennligst bestill et «ekstra» servicebesøk til ditt anlegg.

Coromatic overvåker situasjonen kontinuerlig. I tillegg til de nevnte materielle mangler og leveringstider og fryktede prisøkninger på transporter, har vi i dag ingen forstyrrelser i vår leveringskapasitet. Vår grunnbemanning eller vår evne til å levere tjenester 24/7 har ikke blitt påvirket av dagens situasjon.