Coromatic styrker serviceledelsen

 –  Jan Petter er rett mann på rett sted for å lede serviceavdelingen inn i neste fase. Han har erfaring fra rådgivning og serviceledelse i tillegg til personlige egenskaper som pågangsmot og driv. Han blir en sentral bidragsyter i service management teamet, og vil i tillegg støtte salgs- og forretningsutviklingen, sier Lasse Bøhler, Servicedirektør i Coromatic.

Isaksen, som har mastergrad i internasjonal ledelse, kommer fra stillingen som servicesjef i Visma. Før dette startet han opp et eget rådgivningsselskap i studietiden som han drev sammen med studiekamerater i fire år.

Coromatic er et selskap i stor vekst som står foran mange muligheter, men også utfordringer, innen forretningskritisk infrastruktur. Jeg ønsker å være med på reisen for å videreutvikle og bygge Coromatic som foretrukket og anbefalt partner for kunder i det nordiske markedet, sier Jan Petter Isaksen.

Videre fremhever han viktigheten av å jobbe i et selskap med høyt fokus på miljø, samarbeid og kompetanseutvikling.

Isaksen tiltrådde stillingen som Service Team Manager 1. februar, og har kontorplass på Coromatics hovedkontor på Rosenholm.


Jan Petter Isaksen, ny servicesjef i Coromatic