Nordnet velger Coromatic

Coromatic, den ledende leverandøren av løsninger for kritisk infrastruktur, informerer i dag om at nettbanken Nordnet har valgt Coromatic til å sikre sin drift.

Nordnet, som flytter sitt nordiske hovedkontor til et helt nytt kontor i Tullhuset, Stockholm, har inngått avtale med Coromatic om å designe og installere alle løsninger for kritisk infrastruktur, som strømforsyning, datakommunikasjon og mobildekning i bygningen. Kontoret blir renovert for å tilpasses Nordnets strenge krav til tilgjengelighet og design. I alt 400 medarbeidere får sine arbeidsplasser på det nye kontoret.


Coromatic press image Nordnet

– Hele virksomheten er digital, og det betyr at alle viktige funksjoner på kontoret må fungere uten avbrudd. For å oppfylle disse kravene var det derfor viktig å samarbeide med en erfaren partner helt fra starten av i designprosessen, sier Mikael Lindblom, Purchase & Facilities Manager i Nordnet.

Nordnet inolverte Coromatic allerede i planleggingsfasen av det nye kontoret. Coromatics oppgave består av å utføre en behovsanalyse og deretter arbeide tett sammen med både Nordnet og byggentreprenøren for å dimensjonere og bygge infrastrukturen for strøm, datakommunikasjon og mobildekning i bygningen. Coromatic har også ansvaret for å designe og bygge en reservekraftsløsning, slik at Nordnet kan fungere med normal drift selv om det inntreffer strømbrudd.

– Vårt nye kontor, Gamla Tullhuset, er en gammel bygning, som vi nå renoverer til et state-of-the-art kontor. Vi møter på mange utfordringer i dette arbeidet. Men med Coromatic, som har det fulle ansvaret for både å designe og implementere de kritiske funksjonene, føler vi oss meget trygge, sier Mikael Lindblom.

Coromatic har lang erfaring fra å hjelpe virksomheter med å sikre avbruddsfri drift. Blant annet hjalp Coromatic både Swedbank og SEB, da de flyttet til nye kontorer.

– Vi er stolte av at Nordnet har vist oss tilliten til å vi kan sikre avbruddsfri drift i deres virksomhet, sier Thomas Wunger, Head of Data Center Solutions. I vårt servicesamfunn er det avgjørende at kontorene alltid er oppkoblet for å sikre at virksomheten fungerer.

Nordnet skal flytte inn i sitt nye hovedkontor i løpet av første kvartal 2018.

For mer informasjon, kontakt
Thomas Wunger, Head of Data Center Solutions, Coromatic Group
Tel: +46 73 317 38 02
thomas.wunger@coromatic.se

Mikael Lindblom, Purchase & Facilities Manager, Nordnet
+46 730 22 41 16
mikael.Lindblom@nordnet.se

Om Nordnet
Nordnet er en bank som tilbyr investeringer og besparelser for virksomheter i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Idéen bak Nordnet er at gi kundene kontroll over deres egne penger, og målet er å bli kundenes førstevalg for investeringer og besparelser i Norden.