Referansevideo fra Green Mountain

Reservekraftaggregater fra Coromatic sikrer drift på Green Mountain gjennom stabil strømforsyning 24/7. Styrken ved å ha Coromatic som partner er deres evne til å forstå våre behov som kunder, og til å levere løsningen nøyaktig som avtalt, sier Tor Kristian Gyland, CEO in Green Mountain.