Om Datasenter

Bred erfaring i å designe, bygge og vedlikeholde datasentre og serverrom

Akkurat som hjertet i kroppens blodomløp er datasenteret det digitale hjertet i virksomhetens nettverk. Gjennom en årrekke har vi designet og bygget over 1000 datasentre og serverrom i Norden og internasjonalt. Derfor har vi lang erfaring med å forstå behovene til hver enkelt virksomhet slik at vi kan skape spesialtilpassede løsninger.


Coromatic datasenter

Det finnes ingen snarveier til den riktige løsningen for et datasenter

Vi vurderer hver kundes spesifikke behov og tar høyde for de rådende forhold. Basert på informasjonen vi samler inn presenterer vi et forslag for deres datasenterløsning.

Teknisk design og planlegging preges, foruten det selvsagte kravet om sikkerhet, av et skarpt fokus på miljø og energieffektivitet. På denne måten tar vi ansvar for miljøet samtidig som vi sørger for kostnadsbesparelser i datasenteret.

Vår styrke er vår evne til å se helheten, og at vi har all nødvendig kompetanse innad i vår organisasjon. Vi tar ansvar for datasenteret i sin helhet, og forsikrer at de forskjellige delene og systemene fungerer sammen for å oppnå et optimalt nivå av tilgjengelighet.

Vi leverer en rekke løsninger for varmegjenvinning i datasentre. Dette kan være en måte å optimalisere løsninger på ut fra et miljøperspektiv. Målet vårt er med andre ord å produsere en løsning med riktig sikkerhet som i tillegg ivaretar energioptimalisering og miljøaspekter.

De fleste av våre prosjekter leveres som nøkkelferdige datasentre hvor vi tar ansvar for å levere en avtalt funksjonalitet til avtalt tid. Det kan inkludere anleggsarbeider, konstruksjon av selve bygningen, rommene eller prefabrikerte moduler, opphøyde datagulv, elektrisk installasjon inkludert avbruddsfri strømforsyning (UPS) og generatorer, kjøling, brannvernutstyr, overvåkning, BMS, DCIM, rack, PDU og nettverkskabling.

Våre tilbud spenner over de tre hovedfasene i et nytt datasenterprosjekt: før, under og etter. I løpet av disse fasene håndterer vi:

Før: Valg av beliggenhet, evaluering av eksisterende infrastruktur, vurdering av driftskontinuitet, energioptimalisering, behovsvurdering, konseptdesign, detaljert design, bistand med søknader og godkjenninger fra myndighetene.

Under: Konstruksjon, installasjon, prosjektledelse og driftssetting.

Etter: Service og vedlikehold, årlige tilsyn, oppgraderinger og utvidelser.

Siden vi alltid går ut fra hver kundes spesifikke krav og behov arbeider vi ikke med et spesifikt merke eller løsning valgt ut på forhånd. Dette gjør oss i stand til å foreslå løsninger fra leverandørene som passer aller best for hvert enkelt datasenter.


Kontakt oss

Samtykke