Pressrelease: Coromatic sørger for livsviktig reservestrøm ved nye SUS

– Vi snakker om liv og helse og om kritisk infrastruktur her. Da er det ikke rom for feil.

Det sier Morten Møller, elektroteknisk byggeleder på det som i dag er Norges største byggeplass, det nye universitetssykehuset i Stavanger (SUS). Han har ansvaret for elektroarbeidene og høyspentanlegget på gigantprosjektet, og dermed også for at sykehuset har strømtilførsel til enhver tid.

– Dersom nettstrømmen stopper, må sykehus ha fungerende dieselaggregater som kan generere reservekraft, eller nødstrøm. I tillegg er det enkelte kritiske, tekniske installasjoner som er nødt til å ha fullstendig uavbrutt kraftforsyning, som for eksempel operasjonsstuer, forklarer prosjektlederen.

Begge deler er det Coromatic, spesialister innen reservekraft og uavbrutt strømforsyning (UPS), som leverer og installerer til prosjektet.

 

Coromatic reservekraft SUS