MBP-1U-IEC – Ekstern vedlikeholdsbypass

Alle Coromatic online UPSer har innebygget automatisk bypass, som sørger for at UPS automatisk kobles om til nettstrøm ved feil, overlast, høye startstrømmer etc. I bypass har du ingen «UPS-funksjon» (batteriback-up, online funksjon etc), men man mister ikke strømmen til lasten. En automatisk bypass gir deg ikke anledning til vedlikehold, da dette er en del av UPS-funksjonene.

Men en ekstern vedlikeholdsbypass kan du reparere eller bytte ut din UPS uten at du behøver å bryte strømtilførselen til tilkoblet last. Det vil si at du sikrer deg oppetid for din kritiske last, samtidig som du har frihet til å utføre vedlikehold av ulik art.

MBP-1U-IEC fungerer med alle såkalte pluggbare UPSer, det vil si opp til 3,3kVA i størrelse. Enheten er samtidig en PDU. Den er 1U i rackhøyde, og har en bryter med to valg; NORMAL (UPS tilgjengelig) eller BYPASS (vedlikeholdsbypass).    Dette tilbehøret tilhører de følgende produktene