Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning for sikker og holdbar virksomhet

Digitalisering utfordrer dagens forretningsmodeller, samtidig som det gjør ting mulig vi bare kunne drømme om. Men digitaliseringen stiller også helt nye krav til infrastrukturen, hvor tilsynelatende helt basale elementer som strømtilførsel og datakommunikasjon blir avgjørende for drift. Virksomheter må fungere 24/7 og ledergrupper må ha tilgang til riktig informasjon fra hvor som helst og når som helst.

For å knytte infrastruktur og kritiske anlegg til forretningsstrategi har Coromatic utviklet en metode basert på tre steg: Analysere, håndtere & opprettholde.

  1. Analysere

    Arbeidet innledes alltid med en grunnleggende analyse av dagens anleggstilstand. I analysen går vi gjennom status, hvilke risikoer som er tilknyttet og konsekvensene av et driftsavbrudd.

  2. Håndtere

    Med analysen til grunn lager vi en strategi i tillegg til løsningsforslag som sikrer det virksomhetskritiske anlegget. Løsningen som velges må passe de forretningsmessige behovene. Vi kan bistå med enten deler av eller hele utviklingsarbeidet.

  3. Opprettholde

    Det siste steget i prosessen er å sikre at anlegget vedlikeholdes og fungerer på en bærekraftig måte.

Coromatic baserer sin ledelsesrådgivning på fakta, analyser, erfaring og beste praksis.  


Kontakt oss

Samtykke