Rapport viser at driftsstans gir store følger for virksomheter

For tredje året på rad har Coromatic gjennomført en markedsundersøkelse om holdninger og prioriteringer blant ansvarlige for virksomhetskritisk infrastruktur, som for eksempel datakommunikasjon og kraftforsyning. Undersøkelsen viser at driftsstans i denne type infrastruktur har en meget negativ innvirkning på virksomheten.

Samtidig viser undersøkelsen at mange virksomheter mangler styring og kontroll av den kritiske infrastrukturen. Til tross for digitaliseringens fremvekst skjer det ingen forbedring i beredskapen sammenlignet med tidligere år.

– I løpet av det siste året har vi sett utallige eksempler på at hele virksomheter har stått på spill på grunn av driftsstans. Vi kan også se at antallet hendelser som har tilknytning til infrastruktur øker. I dag skjer det en hendelse med potensial til å skape et avbrudd så ofte som hvert 20 minutt, bare i Norden. At ledere fortsetter å lukke øynene for risiko er meget alarmerende både for selskapet, deres ansatte og interessenter i tillegg til hele samfunnet, sier Göran Egnell, Senior sikkerhetsekspert og ansvarlig for rådgivningstjenester i Coromatic.

I det digitaliserte samfunnet er tilgjengelighet til strømforsyning og datakommunikasjon helt avgjørende. 48% av respondentene svarte at deres virksomhet kun ville klare seg noen få timer, og fler enn hver tredje (36%) ville få driftsproblemer kun etter noen få minutters avbrudd. Og risikoene er store, 77% svarte at størstedelen/hele selskapets virksomhet er i risiko ved strømbrudd.

Samtidig som bevisstheten rundt risikoene er høy tydeliggjør undersøkelsen at ledelse og styring av infrastrukturen svikter. 50% av de besvarende har i løpet av de siste to årene ikke gjennomført en konsekvensanalyse (BIA) for risiko i tilknytning til driftsavbrudd . Nesten like mange (42%) svarte at de har drevet infrastrukturen uten krav om målbare tjenestenivåer, såkalte SLA (Service Level Agreement) de siste to årene.

– Det er overraskende at mange selskaper ikke agerer etter en planlagt prosedyre, ikke minst med bakgrunn i at den digitale transformasjonen er høyt opp på mange selskapers agenda. Hvis ikke ledelsen inkluderer bygging og sikring av selve infrastrukturen som en del av en den digitale transformasjonen øker risikoen for selskapets videre drift. Dette kan føre til at hele transformasjonen mislykkes, sier Göran Egnell.

Undersøkelsen viser i tillegg at området er komplekst ut fra et finansieringsperspektiv. Hver tredje svarte at de unnlater å investere i kritisk infrastruktur fordi kravene til investeringsunderlag er for komplekse. Likevel svarer 48% at de kommer til å øke investeringene sine i kritisk infrastruktur med opptil 15 % de kommende to årene.

– Undersøkelsen viser atter en gang at det finnes en umodenhet i ledelsens krav til virksomhetskritisk infrastruktur. De investeringene som gjøres på området kan med stor sannsynlighet gi bedre sikkerhet enn de gjør i dag, om bare risikoene løftes i selskapet og analyses bedre. Akkurat som alle overordnede spørsmål skal kravene til den kritiske infrastrukturen være et fast punkt på ledelsens agenda, avslutter Egnell.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført online ved hjelp av selskapet Mistat i perioden mai – juni 2017. Over 100 ansvarlige for virksomhetskritisk infrastruktur ved store og middelsstore selskaper i Norden innenfor alle bransjer svarte. Respondentene hadde lederverv innen IT, eiendom, økonomi eller annet.

 

For mer informasjon, kontakt:

 

Göran Egnell, ansvarlig for rådgivningstjenester, Coromatic Group

Tel: +46 708 54 52 72

goran.egnell@coromatic.se

www.coromatic.se