Refleksjoner fra Erik Bertman, CEO i Coromatic group

Gjennom avbruddsfri drift 24/7 sikrer vi høy tilgjengelighet og produktivitet

Anvendelsen av teknikk og data går raskere og raskere i samfunnet. 90% av all data vi har i dag er generert i løpet av de siste to årene. IT og teknikk får dermed en helt ny rolle. Tidligere handlet det om å støtte og effektivisere prosesser, men nå utgjør det selve grunnlaget for ulike prosesser, produkter og forretningsmodeller.

Mange mener at vi kommer til å ha over 50 mrd oppkoblede gjenstander i 2020. Vi ser en sterk utvikling av IoT og Edge Computing. For å få alt dette til å fungere behøver vi strømforsyning og datakommunikasjon. I Norden har flere hendelser inntruffet på grunn av strømbrudd noe som har fått store konsekvenser. Hvert eneste uforutsette strømbrudd i datasenter beregnes å koste flere millioner kroner.

Vi holder fast ved formålet om å sikre våre kunders virksomhet 24/7 gjennom å sørge for at de har strømforsyning og datakommunikasjon. Vi nærmer oss jul og årsslutt, og jeg vil takke alle våre kunder, partnere og medarbeidere. Det er på grunn av våre kunder vi går på jobb og ønsker å bli bedre for hver dag som går. I løpet av 2018 har vi opplevd en raskere utvikling i markedet innen infrastruktur og tjenester som gjør det mulig for selskaper å drive virksomhet.

Jeg er veldig stolt over å se hvordan vi i løpet av året har kunnet betjene våre kunder og redde liv gjennom sikker strømforsyning og datakommunikasjon til sykehus. I Sverige hjelper vi Swedavia med å gjøre det mulig for oss å benytte flyplassene. For Swedbank bistår vi med drift av sikre digitale datasentertjenester, for Göteborg Energi sikrer vi digitalisering gjennom miljøvennlige datasentre og for Kanal 75 sikrer vi TV-sendingene. I Danmark har vi levert reservkraftsløsning till Bispebjerg sykehus i Köpenhamn. Coromatic tilfører en betydelig verdi til det finske selskapet Digita, som formidler radio og TV-programmer, gjennom vår leveranse innen telekom. I Norge tok Coromatic utfordringen med å levere reservekraft til den nye jernbanestasjonen i Holmestrand, som er bygget inne i en gigantisk fjellhall.

Hver eneste dag stiller vi i Coromatic oss spørsmålet om hvordan vi skal bli bedre til å betjene dere som kunder og partnere. Derfor har vi gjennom året jobbet med å forbedre våre arbeidsprosesser og investert i utvikling av medarbeiderne innen områder som teknikk, prosjektledelse og sikkerhet.

Vi fortsetter med å fokusere på kritisk infrastruktur hvor vi sikrer strømforsyning og datakommunikasjon.

De tre hovedområdene som vi fokuserer på er følgende

  • Datasenter som kan være co-location, hyper scale eller virksomheters egne datasentre
  • Arbeidsplasser med høyt behov for å være tilkoblet – en sterk trend for kontorer som er virksomhetskritiske eller har behov for høy tilgjengelighet. Hvem vil vel betale leie uten å få strøm?
  • Teknisk infrastruktur (offentlige tjenester som samferdsel, politi eller sykehus)

Vi spiller alle en viktig rolle i å gjøre det mulig for de nordiske land å holde sine virksomheter i drift 24/7. Jeg er glad for at vi kan hjelpe dere takket være vår lange erfaring og kompetanse.

Jeg ønsker dere alle en God jul og et godt nytt år!

/Erik Bertman
Group CEO Coromatic