Service og vedlikehold

Hva er din vedlikeholdsplan for ditt nordiske datasenter?

Lokal og nordisk serviceorganisasjon med et fullstendig servicetilbud

Som ledende leverandør av datasenterløsninger i Norden og med over 30 års erfaring fra bransjen, har Coromatic vært involvert i utallige datasenterprosjekter i hele regionen. Kravene har økt for serviceekspertise som virkelig sikrer avbruddsfri drift 24/7.

For å kunne bistå internasjonale datasentertilbydere med å dra nytte av alle de positive aspekter av å relokalisere til regionen, har Coromatic utviklet en omfattende serviceorganisasjon og -tilbud. Våre 200+ spesialiserte teknikere er tilgjengelige i over 21 lokasjoner i Norden.

  • Vi tilbyr et bredt spekter av service og vedlikehold innen alle områder
  • Leveranser til over 50% av de største, nordiske selskapene
  • Over 1.000 kritiske anlegg er levert

Når serviceplanen utvikles for ditt datasenter i Norden, vennligst kontakt oss for et spesialtilpasset servcetilbud. Vi tilbyr komplett service av alle aspekter ved ditt datasenter og våre spesialutdannede teknikere, som jobber i henhold til industristandarder, innehar  alltid de siste sertifiseringene.

Vi tilbyr service og vedlikehold 24/7 av virksomhetskritiske anlegg

Stabil strømforsyning og datakommunikasjon spiller en avgjørende rolle i driften av de fleste organisasjoner i dag. I vårt digitale samfunn er et ikke noe rom for strømstans eller avbrudd i datakommunikasjon.  Å sikre riktig vedlikeholdsnivå og høy oppetid krever en profesjonell servicetilbyder. Derfor er Coromatic spesialist på å hjelpe alle typer organisasjoner med å sikre strøm og datakommunikasjon.

Service er i vårt DNA

Det er viktig for oss å sørge for langsiktig stabilitet på våre kunders lokasjoner, og nettopp derfor utgjør servicetjenester kjernen i tilbudet vårt.  Både når utfordringen er å installere ny UPS, bygge nytt datasenter eller sikre strømtilførsel og datakommunikasjon, inngår service som en integrert del helt fra oppstart. Vi kan også bistå organisasjoner med å sikre data og strømtilførsel gjennom service og vedlikehold av eksisterende infrastruktur.

Coromatic CF livscyklus

Spesialiserte teknikere tilbyr service av høy kvalitet

Med utgangspunkt i industristandarder og beste praksis er våre 300+ serviceteknikere i Norden spesialiserte innen vedlikehold av kritisk infrastruktur. Coromatics virksomhet er landsdekkende, og våre kunder kan alltid stole på at rett tekniker er tilgjengelig på rett sted innen garantert responstid. Våre teknikere har de aller nyeste sertifiseringene fra ulike leverandører, og i samarbeid med Coromatics partnernettverk kan Coromatic påta totalansvar for kritiske funksjoner og sørge for at alle fasiliteter fungerer uten avbrudd.

Ett enkelt kontaktpunkt

Våre kunder drar nytte av vår servicedesk og kan raskt og enkelt kontakte vår serviceorganisasjon gjennom ett kontaktpunkt – via telefon, web eller e-post – 24/7/365. Alle produkter og tjenester håndteres fra dette ene kontaktpunktet. Som et sikkerhetsnett er formålet med kontaktpunktet at våre kunder kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Administrasjon av servicedokumentasjon

Alle saker og serviceaktiviteter i kundenes systemer blir grundig dokumentert og loggført. Servicekoordinatorene i Coromatic håndterer og administrerer all kommunikasjon og oppfølging med kundene, og serviceportalen gir full innsikt og transparens. Resultat? Enkel tilgang til planlagte og implementerte aktiviteter i Coromatics servicesystem, i tillegg til annen relevant informasjon om kundenes anlegg.

Vi tilpasser oss etter dine behov

Siden hver organisasjon er unik har vi utviklet en detaljert og fleksibel serviceprosess som vi tilpasser og implementerer i nært samarbeid med kundene. Vi tilbyr ulike service- og vedlikeholdsavtaler som vi tilpasser til å møte individuelle behov for å sikre kritisk drift. Uansett om du trenger service og vedlikehold for en enkelt UPS, et reservekraftsaggregat eller et helt anlegg er vi her for å hjelpe deg.


Kontakt oss

Samtykke