Full serviceavtale

Med en full serviceavtale beskytter vi din lokasjon på høyeste nivå med 24/7 tilgang til kompetente og sertifiserte teknikere. Reservedeler er inkludert. Din avtale tilpasses til å sikre lokasjonen din kritisk, utfra et definert sikkerhetsnivå.

24/7 Service Desk og avtalte nivåer for sikring av hendelser gjør det mulig for deg å fokusere på dine kjerneområder. Dashboardet gir deg kontroll med rapportering, løpende risikovurdering og vurdering av systemoptimalisering.

Serviceavgiftene gir forutsigbar kostnadsramme siden den inkluderer all tid og materialer, og vi tilbyr muligheten til å endre servicenivå under spesielle situasjoner hvor det er behov for økt sikkerhet.


Elementer som er inkludert i en Coromatic Full serviceavtale

 • Standardisert rapporteringsprogram
 • 24/7 Service Desk med styringshåndtering
 • 24/7 kvalifisert on-site service inkludert tidsbruk og materialer
 • Statusrapporter
 • Tekniske risikovurderinger, f eks termografering
 • Compliance rapportering, f eks for energiforbruk
 • Off-line livssyklus inkl batterimonitorering

 

Valgfrie elementer i en Coromatic Full serviceavtale

 • On-line livssyklus inkludert batterimonitorering
 • Livssyklus risikomonitorering
 • Planlagte besøk av servicetekniker
 • Komplett Black Building tester