Risikoovervåking av livssyklus

Formålet med risikoovervåking av livssyklus er å sikre at sitesystemene faktisk betjenes innen toleranseområder i overensstemmelse med standarder eller best praksis. Dette bidrar til å redusere de samlede livssykluskostnadene og sikre yteevne i henhold til spesifikasjonene.

Sitesystemer er designet for optimal drift innen forventet levetid. For å oppnå optimal yteevne og forlenge den forventede levetiden skal de inngå i et egnet driftsmiljø.

Coromatic tilbyr to typer risikostyringsmetoder. En av dem er offline-overvåkning, hvor realtidsdata samles inn og oppbevares lokalt på lokasjonen, og deretter analyseres f eks som et ledd i månedlig gjennomgang.

On-line-overvåkningen gir fjernadgang til data, noe som muliggjør tekniske alarmer og eventuelle teknikerbesøk. Dette muliggjør også kontinuerlig dataanalyse og identifikasjon av potensielle risiko for hendelser – før de inntreffer.


Kontakt oss

Samtykke