Operation Center – statusovervåking, datainnsamling og proaktive anbefalinger for ditt datasenter

Mangler du oversikt over status i datasenteret ditt? Holder bekymringen for nedetid deg våken om natten? Vil du bruke mer tid på strategiske forbedringer i stedet for unødvendige alarmutrykninger?

 

Med Coromatic Operation Center får du kontroll over hvordan det står til med datasenteret ditt – i sanntid. Dermed kan du slippe utrykninger på falske alarmer og få et fundament for en smart og proaktiv vedlikeholdsinnsats.

Gjennom en unik skybasert fjernovervåkingsløsning visualiseres statusen i datasenteret. Med Operation Center får du også tilgang til hele vårt team av tekniske eksperter, som analyserer data fra driftsmiljøet ditt og kommer med anbefalinger til forbedringer.


Coromatic Operation Center

 

 

Er dette interessant for deg?

Kontakt oss for å ta kontroll over statusen i din virksomhetskritiske infrastruktur med abonnementstjenesten Operation Center.

 

Dette oppnår du med Operation Center:

 • Ytelsesforbedring
  Smart og effektiv overvåking reduserer både risiko og kostnader gjennom prioriterte og avveide tiltak.
 • Proaktiv risikostyring
  En proaktiv tilnærming til overvåking minimerer risikoen for nedetid og oppdager avvik tidlig. Med Operation Center blir det mulig å få dypere innsikt i den virksomhetskritiske infrastrukturen gjennom hele livssyklusen.

 

 • Maksimer avkastningen på investeringen
  Veiledning for fremtidig forvaltning, forbedringer og utnyttelse gjennom analyse av anleggets nåværende status og historiske trender. Du får tilgang til vårt team av tekniske eksperter som analyserer data fra ditt driftsmiljø.

 

 • Kvalitetssikring
  Du kan frigjøre ressurser og bli mindre personavhengig i anlegget ditt. Vi kan virksomhetskritisk infrastruktur. Med Operation Center får du tilgang til våre velutprøvde prosesser og høye kompetanse.

 

Smart overvåking er avgjørende i de fleste bransjer

Bedrifter må fungere 24/7, og ledelsen krever tilgang til riktig informasjon – hvor som helst og når som helst. Derfor er overvåking av kritiske systemer, inkludert kontinuerlige varsler, nøkkelen til å unngå kriser og opprettholde høy tilgjengelighet.

Forskning viser også at innledende innsats og smart alarmhåndtering kan redusere antall alarmer med 40–50 %.

 

Operation Center - Coromatic

 

 

Hva er Operation Center?

Vårt Operation Center bygger på en intelligent skyplattform som overvåker og gir innsyn i den virksomhetskritiske infrastrukturen. Dette innsynet gir deg tilgang til viktig informasjon som kanskje har blitt oversett tidligere.

Tjenesten er designet for å møte organisasjonenes behov for robusthet, sikkerhet, pålitelighet og effektivitet.

Det som gjør oss unike er koblingen til Coromatics interne ekspertise og den fysiske tilstedeværelsen av tekniske spesialister innenfor hvert kompetanseområde i et datasenter.

Plattformen bygger på en systematisk og automatisert fjernovervåkingstjeneste med viktige nøkkeltall om det kritiske anlegget. Dermed kan vi forvandle data til operasjonell innsikt og effektivitet for alle nivåer i organisasjonen.

 

En forutsetning for økt kontroll

Operation Center gir forutsetninger for økt kontroll via et dashbord som visualiserer status i sanntid. Den samme visningen som ekspertene i vårt Operation Center bruker, er også tilgjengelig for deg som kunde.

Plattformen muliggjør også smart alarmhåndtering og feilsøking, noe som gir forutsetninger for f.eks. å minimere nedetid proaktivt. Tjenesten er grundig utformet med tanke på høy sikkerhet og tilgjengelighet.

 

Det som gjør oss unike

Vår styrke og det som gjør oss unike er kombinasjonen av plattformen og vår interne kompetanse. Som en del av Operation Center leverer vi ekspertvurderinger og visualiserer nødvendige serviceaktiviteter. Hensikten er å unngå gjentatte hendelser og foreslå forbedringer i den virksomhetskritiske infrastrukturen.

Tjenesten samler inn trender og diagnostikk og rapporterer dem fortløpende. Det gir innspill til bedre kapasitetshåndtering, optimalisering, risikostyring, effektivitets- og energiforbedringer.

 

Coromatic Operation Center

 

Vi leverer

Pålitelige dashbord og trender

 • Visualise the health of the infrastructure through a transparent and easy-to-understand real-time view.
 • Gain insight into important performance indicators for capacity and efficiency in real time.
 • See the trends and diagnostic reports for selected KPIs.

 

Smart alarmhåndtering

 • Minimer unødvendige utrykninger på grunn av falske alarmer.
 • Få rådgivning og støtte fra våre tekniske eksperter.
 • Øk forståelsen gjennom forbedret informasjon om aktuell status eller hendelse.

Ekspertrådgivning, rapportering og planlegging

 • Ta del i løpende ekspertvurderinger for å identifisere nødvendige serviceaktiviteter.
 • Forbedre kapasitetsplanleggingen basert på dataanalyse og høy kompetanse.
 • Sammenlign KPI-er med industristandarder og globale retningslinjer.

 

Interessert?

Kontakt oss for å ta kontroll over statusen i din virksomhetskritiske infrastruktur med abonnementstjenesten Operation Center.