Unngå å havne i skyggen av skyen

Overgangen til skytjenester er en av vår tids største IT-transformasjoner, sier Morten Christiansen, Salgsdirektør i Coromatic AS.

Unngå å havne i skyggen av skyen

Overgangen til skytjenester er en av vår tids største IT-transformasjoner. Det kan gi oss fordeler som forenkling og kostnadsbesparelser. Men det er viktig å sørge for god sikkerhet slik at man unngår å havne i skyggen av skyen, sier Morten Christiansen, Salgsdirektør i Coromatic AS, markedsleder innen løsninger for kritisk infrastruktur.

Kompleks IT-hverdag

Før i tiden var skyene kun de vi kunne se i horisonten. IT-hverdagen var enklere og bestod gjerne av stasjonære datamaskiner, kontortelefoner og server i kjelleren til å ta seg av IT – systemer og e-post. Det var mindre risiko og sårbarhet, men også vanskeligere å tilpasse seg til endringer i behov. Nå har bærbare PCer, smarttelefoner og andre digitale enheter blitt selve normen. En virksomhet kan ha IT- tjenester selv, hos eksterne leverandører og i skyen på en og samme tid.  Bildet er komplekst og det er større sannsynlighet for feil, både teknisk og juridisk sett.

Sikker strømforsyning og datakommunikasjon

I Coromatic ser vi klare trekk på at det går mot større kompleksitet, forteller Christiansen. Antallet digitale enheter øker for hvert minutt som går og likeledes behovet for oppkobling 24/7. Flere og flere arbeidsprosesser blir digitaliserte. Det gjør avhengigheten av sikker strømforsyning og datakommunikasjon større enn noen gang. De færreste funksjoner klarer seg uten dette.

Tre gode råd

Hvordan sørge for sikring av kritiske funksjoner slik at din virksomhet kan være operativ 24/7?

  • Ha oversikt over hvilke funksjoner som er kritiske for virksomheten, gå gjennom hver enkelt og prioriter tiltak etter viktighet
  • Ta rede på hva som bør gjøres for å sikre funksjonene og redusere feilrisiko
  • Planlegg for hvordan virksomhetens operasjoner kan sikres over tid, uavhengig av om man er i skyen eller ikke

Coromatic har ekspertisen
For å sørge for god sikkerhet må du velge riktige løsninger som sikrer virksomhetskritiske funksjoner. Trenger du rådgivning? Coromatic har ekspertisen du trenger. Vi sikrer hele kjeden og du unngår svake ledd.  La virksomheten heller utnytte solen enn å havne i skyggen av skyen.

Coromatic AS
Tlf 22 76 40 00
post@coromatic.no/