Vi søker selvstendig servicetekniker innen reservekraft