Automatisk aggregatstart. Integrert måling og styring.
Overvåkning, beskyttelse, driftsstatus, feil.
Betingelser og måling vist via LCD & LED.
Konfigurasjon av parametere via lisensfri software.
Robust kontrollpanel.
Symboler for enkel, intuitiv kontroll.

Funksjoner

• Konfigurasjon av parametere ved betjening på panelet.
Knapper eller via PC via mini USB interface (DCP-10) eller
Kommunikasjonssoftware (DCP-20).
• True RMS-spenningsmåling.
• Motor- og AC- overvåkning
• Start/Autotaster med LED indikatorer
• Under/Overspenningsbeskyttelse
• Større display 128 × 64 grafisk LCD (kun DCP-20)
• RS485, RS232 eller USB-port til fjernkommunikasjon
(Kun DCP-20)
• Strømmåling (kun DCP-20)


Spørsmål?

Har du spørsmål om Kontrollpanel, vennligst kontakt Coromatic salg 22 76 40 00 eller send en e-post til salg@coromatic.no/