Robust kontrollpanel som er bransjens mest pålitelige.
Enkle menyvalg som gir lett navigasjon og overvåkning med snarveitaster til meny for motordata og elektriske avlesninger.
Omfattende utvalg av standardfunksjoner og muligheter for å sikre den best egnede konfigurasjon til ditt behov.
Konfigureres ved hjelp av standard EST.

 

Funksjoner:

• True RMS-spenningsmåling
• CAN 1 Data Link til kommunikasjon med elektroniske motorer, CAN 2 (kun 2.1). Interface for ekstra moduler.
• Hendelseslogg med 40 siste hendelser med dato og klokkeslett
• Motor- og AC-overvåkning.
• To displayspråk (Kundespråk & Teknikerspråk).
• Opp til 5 ekstra alarminnganger
• Konfigurerbare utganger
• Egen tast for å nullstille feil og alarmer
• Start/ Auto/Stopp-taster med LED-indikatorer.
• MODBUS-kommunikasjon til sentralt driftskontrollsystem
Via RS485 (kun 2.1).
– Under/Overspenningsbeskyttelse
– Under/Overfrekvensbeskyttelse (kun 1.1 og 2.1)
• Effektmåling (kun 2.1).


Spørsmål?

Har du spørsmål om Kontrollpanel, vennligst kontakt Coromatic salg 22 76 40 00 eller send en e-post til salg@coromatic.no/