Last ned

Referansecaser

 • Drift av datasenter sikrer digitale tjenester

  Swedbank er en av Sveriges ledende banker. Banken har 7,3 millioner privatkunder, og over 600 000 virksomheter og organisasjoner som kunder. Swedbank tilbyr finansielle tjenester som lån, sparing, investeringer og forsikring. Alle tjenester er forankret i visjonen om å gjøre mennesker, virksomheter og samfunn i stand til å vokse og utvikle seg.

 • Regionalt datasenter i Helse Nord

  For noen år siden startet Helse Nord arbeidet med å sentralisere IT-driften for å få et driftssikkert og enhetlig system for alle sykehus og helseinstitusjoner i regionen. Som en følge av det ble Helse Nord IKT etablert i 2006 med det formål å sentralisere all forvaltning, drift og utvikling av IT som daglig betjener Helse Nord sine 18 000 medarbeidere. Som en følge av dette meldte etterhvert behovet seg for å samordne IT-infrastruktur i form av et helt nytt datasenter. Oppdraget med å bygge det nye datasenteret gikk til Coromatic.

 • Banebrytende arbeid til grunn for den nye stasjonen

  Holmestrand har hatt togstasjon helt siden 1881. Men i 2016 fikk den lille kommunen i Vestfold en av verdens mest moderne jernbanestasjoner. Stasjonen har stor betydning for infrastrukturen i regionen. Under åpningsseremonien 17. desember 2016 markerte lokalbefolkningen den store anledningen med å presentere verdens lengste pepperkaketog på hele 370 meter og med 1283 vogner.

 • Sikker strøm sørger for at hjulene ruller

  Harald A. Møller AS er Norges største bilimportør, og har siden oppstart importert over en million biler til norske kunder. Deres fire bilmerker Volkswagen personbil, Volkswagen nyttekjøretøy, Audi og Škoda har meget solide markedsposisjoner i det norske markedet.

  Harald A. Møller AS inngår i MøllerGruppen, som er et familieeid selskap og en ledende aktør i nordisk bilbransje. Selskapet er engasjert innen import, forhandlervirksomhet og finansiering i Norge, Sverige og Baltikum.

 • Nødstrøm til Østfold Kalnes sykehus

  Østfold Kalnes sykehus i Sarpsborg, er Østfoldregionens nye sykehus som ble operativt i løpet av 2016. Sykehuset tilbyr både spesialist- og allmenhelsetjeneste for 300 000 innbyggere i regionen. Sykehuset har også en av de aller største akuttmottakene i landet og forventer å ta i mot over 100 pasienter om dagen. Det totale arealet for sykehuset er på 85, 500 m2. Etableringen av det nye sykehuset ble påbegynt etter et vedtak fra Helse Øst og Helse Sør i 2010 om å bygge et nytt regionalt sykehus.

 • Økt redundans med et tredje datasenter

  Lynx Asset Management AB er en fondsforvalter som har hedgefondene

  Lynx og Lynx Dynamic i sin portefølje. Selskapet, som blir kontrollert av Finanstilsynet i Sverige, har ca 70 medarbeidere og eies av grunnleggerne, medarbeiderne i tillegg til Brummer & Partners, Skandinavias
  Ledende hedgefondhus. Blant selskapets kunder finnes store internasjonale investorer samt pensjonsforvaltere.

 • Felles kommunal IT-drift

  Som et initiativ på kommunalt samarbeid innen IT-drift i Sverige, besluttet Askersunds, Hallsbergs, Laxå og Lekebergs kommune, med totalt 40 000 innbyggere, høsten 2013 en utredning om å starte en felles IT- nemnd. Hensikten med IT-nemnden var samordning og felles drift av de fire kommunenes IT-systemer.

 • Forbedring av energieffektivitet i datasentre

  CGI lyttet til sine kunder og forbedret energieffektiviteten i sine datasentre. Oppgraderingsprosjektet startet med små steg for å se hva som kunne oppnås gjennom å optimalisere kjølingen i datasenteret. Siden resultatene overgikk forventingene, bestemte CGI seg for å oppgradere hele kjølesystemet steg for steg.

 • Varmegjenvinning fra datasenter

  GleSYS er en av Sveriges ledende leverandører av skytjenester og serverhosting. GleSYS har to egne datasenter, ett i Falkenberg og ett i Stockholm. Det nyeste er designet og bygget av Coromatic. Som alle andre datasenterselskap skaper virksomheten store mengder varme når luften varmes opp fra tusenvis av servere. Helt siden 1999 har GleSYS hatt et ønske om å ta vare på den overskuddsvarmen som genereres.

 • Fra spillvarme til varmegjenvinning

  Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems, har gjennom sitt merke Climaveneta levert to varmepumper til Fortums fjernvarme i Espoo, Finland. Fortum, et finsk energiselskap, skal utnytte spillvarme fra et datasenter gjennom å overføre varmen til et fjernvarmenettverk. Datasenteret tilhører Ericsson, et multinasjonalt selskap innen nettverks-, telekommunikasjonsutstyr og tjenester basert i Sverige.

 • Nøkkelferdige datasentre

  Prosessen rundt å bygge datasentre er ofte kompleks, og særlig i de tilfellene hvor vær og miljø stiller strenge krav til løsningens tilgjengelighet og holdbarhet. Fra å ha bygget datasentre selv tidligere, bestemte SSC seg for å gjennomføre en anbudskonkurranse for å finne en leverandør som kunne designe, bygge og levere nøkkelferdige datasentre. Valget falt på Coromatic, som har samarbeidet med SSC siden 2015 om nye datasentre.

 • Solid infrastruktur sikrer Swedbank sitt hovedkontor

  I 2014 flyttet Swedbank sitt hovedkontor til et helt nytt kontorbygg på 45 000 km2 utenfor byen. Hensikten med å flytte var å skape en ny og mer moderne arbeidsplass for bankens ansatte, og innfri krav til digitalisering som kjennetegner en fremtidsrettet bankvirksomhet.

 • Livskritisk strømforsyning når strømmen går

  Livskritisk strømforsyning når strømmen går. Södersjukhuset, SÖS, er som et samfunn i seg selv. Med over 100 avdelinger og mottak, dannes en verdikjede som utgjør et sykehus for hele livssyklusen. Som akuttsykehus tar SÖS i mot ca 145 000 akutt syke personer hvert år og av disse er omtrent 70 % av kirurgiavdelingens pasienter medisinske akuttilfeller. Coromatic har installert sykehusets resevekraftanlegg som skal sørge for strømforsyning til alle bygninger og virksomheter dersom det blir strømbrudd.

 • Vekst gjennom sikker strømforsyning

  Swedavia eier, kontrollerer og utvikler totalt ti flyplasser i Sverige. Virksomheten ble grunnlagt i 2010 og har den svenske stat som eneste eier. I 2015 reiste totalt 37,6 mill passagerer til eller fra Swedavias flyplasser. En av disse, Bromma, International Airport, går gjennom omfattende renovering hvorav Coromatic har fått kontrakt på å installere en UPS og reservekraft.

 • Sikring av data og telekommunikasjon

  Vattenfall er en av Europas største elprodusenter og i 2014 nådde selskapet en netto inntekt på SEK 165 MRD og over 31 000 medarbeidere. Selskapet produserer elektrisitet og varme fra seks energiformer: vind, kjernekraft, naturgass, biomasse, kull og vannkraft. Vattenfall har den svenske stat som eneste eier.

 • Datasenter i et kjernekraftverk

  Ringhals sitt datasenter fra 1980 hadde for lite kapasitet, i tillegg innfridde det ikke lengre de nye sikkerhetskravene i kjernekraftindustrien. Det ble igangsatt en tre-årig analyse som konkluderte med en renovasjon av det gamle datasenteret og bygging av et nytt. Et typisk datasenterprosjekt ble satt i gang i et uvanlig sikkerhetsområde.

 • Skreddersydd nødstrømsanlegg

  Hiddenfjord laksefarm på Færøyene utvider sin smoltproduksjon med et nytt resirkuleringsanlegg til større smolt. Stabil strømforsyning er en kritisk faktor for de utallige fiskene som resirkuleringsanlegget skal romme. Derfor har Coromatic levert et nytt nødstrømsanlegg og supplert det eksisterende.

 • Avbruddsfri strøm og kjøling

  Rikshospitalet Glostrup er det største og mest spesialiserte sykehuset i Danmark. Under planleggingen av en større utvidelse av sykehuset ble Coromatic kontaktet for å designe, bygge og drifte sykehusets nye strømforsyning og kjøleanlegg.

 • Sikker strømforsyning på Afrikas Horn

  Forsvars- og sikkerhetsselskapet SAAB har ansvar for en sivil leir i en FN base i Mogadishu, hovedstaden i Somalia. Tre kraftstasjoner sørget for strømforsyning, men etter hvert begynte en etter en å svikte. Med kun et eneste fungerende dieselaggregat i drift, kontaktet SAAB Coromatic med en forespørsel om å tilby en permanent løsning for strømforsyning.

 • Vis mer Referansecaser

Whitepaper

 • Coromatic White Paper - The bumpy road to a digital future

  Site Management Survey 2018

  The bumpy road to a digital future

  This year’s survey focuses on the critical success factors for transforming and running a highly digitized business. With the introduction of Internet of things and edge computing, customers are today facing old challenges in a new world of increased communication to and with critical resources. How well are investments in critical infrastructure aligned to enterprise business strategy? Are companies prepared to expand their business into new arenas, i.e. will their critical infrastructure support the updated business models?

  Last ned Site Management Survey 2018

  Text att lägga in
 • Coromatic Whitepaper - Strategies for digital future

  Strategier for digitalisering

  Hva er Edge Computing?

  Edge Computing påvirker allerede virksomheter og organisasjoner. Teknikken innebærer nye store forretningsområder for bedre service, økt effektivitet og reduserte kostnader. Det kommer dog å kreves visse forutsetninger for å ta i bruk ny teknologi og benytte det i forretningsutvikling. I denne rapporten ser vi nærmere på hvordan man kan utnytte Edge Computing.

  Last ned Strategier for digitalisering

  Text att lägga in
 • Coromatic - Whitepaper Strategy for energy effiency 24/7?

  Strategi for energieffektivisering 24/7

  Hvordan oppnår vi en best mulig håndtering?

  Energieffektivisering har lenge vært på agendaen i de fleste virksomheter. Hva bør en strategi inneholde for å kontinuerlig oppnå energi- og miljøbesparelser? Er vi ikke allerede bevisste på hvordan vi skaper en energieffektiv virksomhet? Er det slik at virksomhetskritiske miljøer og høy tilgjengelighet stiller økte krav til energimonitorering og -styring ?

  Last ned Strategi for energieffektivisering 24/7

  Text att lägga in
 • Coromatic whitepaper. Site management survey 2017

  Har du kontroll?

  Critical facilities site management survey 2017

  Digitalisering gjør ting mulig som vi bare kunne drømme om tidligere, samtidig som det utfordrer dagens forretningsmodeller. Selv om digitalisering gir mange nye muligheter, stiller det også helt nye krav til infrastruktur, og vi ser at grunnleggende forhold som strømforsyning og datakommunikasjon blir kritisk for å kunne opprettholde drift.

  Vil du bli invitert til vår neste markedsundersøkelse, vennligst kontakt goran.egnell@coromatic.com.

  Last ned Har du kontroll?

  Text att lägga in
 • Coromatic whitepaper, Oppetid 24/7

  Oppetid 24/7

  Hva skjer hvis virksomheten går ned?

  I vår stadig mer digitaliserte verden blir infrastrukturen som styrer datatrafikk mer og mer sentral. Fra å være henvist til bakerste benk blir nettverks- og datakommunikasjon i dag sett mer på som en hovedpulsåre for alle deler av driften. Hva ville bankene vært uten nett, mobiloperatørene uten basestasjoner, eller sykehusene uten tilgang til pasientdata? Det samme gjelder naturligvis for tilgang på stabil kraftforsyning.

  Last ned Oppetid 24/7

  Text att lägga in
 • Coromatic whitepaper, Energioptimalisering

  Energioptimalisering

  En enkel måte å spare både penger og miljø

  Datasenterbransjen har i flere år jobbet med ulike løsninger for å redusere påvirkningen på miljøet. Tidlig snakket man om «grønn IT» – altså at strømmen som forsynte senteret skulle være grønn, det vil si at den skulle stamme fra fornybare kilder som sol, vind eller vann. I dag er mulighetene langt mer sofistikerte, og det samme er målemetodene. Samtidig etterspør kunder og sluttbrukere i stadig større grad miljøvennlige løsninger i alle ledd.

  Last ned Energioptimalisering

  Text att lägga in
 • Coromatic whitepaper Mind the gap, english

  Mind the gap

  Markedsundersøkelse - Critical facilities site management survey 2016

  I mars 2016 utførte Coromatic sin årlige markedsundersøkelse - Critical Facilities Site Manager Survey. Over 330 ledere fra organisasjoner i 24 land besvarte spørsmål om deres virksomheters tilnærming til drift og administrasjon av kritisk infrastruktur.

  Last ned Mind the gap

  Text att lägga in
 • Coromatic white paper, In the shadow of the cloud

  I skyggen av skyen

  Igår, i dag og i fremtiden

  Mange selskaper i dag vurderer IT-flytting til skyen, enten delvis eller total outsourcing av deres IT og drift. Mange virksomheter er allerede etablert i skyen. De ser kostnadsbesparelsene gjennom billigere IT-tjenester, applikasjoner, funksjoner og lagring gjennom skytilgang gjennom Internet i stedet for driftstjenester på lokasjonen.

  Last ned I skyggen av skyen

  Text att lägga in
 • Coromatic whitepaper, CF site management survey 2015

  Kritisk infrastruktur

  Markedsundersøkelse - Critical facilities site management survey 2015

  I 2015 utførte Coromatic sin årlige markedsundersøkelse - Critical Facilities Site Management Survey. Over 100 ledere i mange ulike land besvarte spørsmål om deres virksomheters tilnærming til kritisk infrastruktur. Spørsmålene omhandlet hvilke forhold virksomheten er avhengig av, behov og budsjett både for drift og investeringer.

  Last ned Kritisk infrastruktur

  Text att lägga in
 • Coromatic whitepaper, CF study Nordic hospitals

  Kritisk infrastruktur i sykehus

  Markedstrender innen nordiske sykehus og risiko i sammenheng med kritiske funksjoner

  In 2015 utførte Coromatic en markedsundersøkelse som tok utgangspunkt i årsspennet 2000-2013. I undersøkelsen analyserte vi det nordiske sykehusmarkedet og dets avhengighet av to kritiske funksjoner, strøm og datakommunikasjon. Dette ble sett i sammenheng med den økte datamengden som blir behandlet i ulike systemer.

  Last ned Kritisk infrastruktur i sykehus

  Text att lägga in
 • Vis mer Whitepaper

Brosjyrer

 • Vi sikrer drift av virksomhetskritiske anlegg

  Stabil strømtilførsel og datakommunikasjon spiller en avgjørende rolle i de fleste organisasjoner. I vår digitaliserte verden finnes det ikke rom for strømbrudd eller driftsforstyrrelser. Drift av virksomhetskritiske funksjoner er ikke hovedfokus for de fleste bedrifter, men det blir ofte stilt høye krav til sikker drift, noe som medfører høye kostnader. Disse funksjonene kan være kritiske for hele organisasjonen. Coromatic har et tjenestetilbud som avlaster kundene da vi tar ansvar for den løpende driften av virksomhetskritiske funksjoner og sikrer at de fungerer optimalt 24/7.

 • Vi tilbyr service og vedlikehold 24/7/365

  Stabil kraftforsyning og datakommunikasjon spiller en avgjørende rolle i de aller fleste organisasjoner. I vår digitaliserte verden finnes det ikke rom for strømbrudd eller driftsforstyrrelser. Å sørge for riktig vedlikeholdsnivå og høy oppetid krever en profesjonell tilbyder av service og vedlikehold. Coromatic er dedikert til å hjelpe alle typer organisasjoner gjennom å sørge for strømtilførsel og datakommunikasjon for en avbruddsfri virksomhet 24/7.

 • Strategisk rådgivning for sikker og robust virksomhet

  Digitalisering utfordrer dagens forretningsmodeller, samtidig som det gjør ting mulig som vi bare kunne drømme om. Men digitalisering stiller også helt nye krav til infrastruktur, og tilsynelatende helt basale elementer som strømtilførsel og datakommunikasjon blir avgjørende for all drift. Virksomheter må fungere 24/7 og ledergrupper må ha tilgang til riktig informasjon fra hvor som helst og når som helst.

 • Site Assessment is a service performed by Coromatic to connect the present infrastructure to business strategy

  Mission critical infrastructure such as data centers and critical communication are crucial for any business, and the cost or impact of downtime could be severe. Businesses need to run 24/7, and management teams need to have access to the right information anywhere – and at any time. So how will physical and logical IT risks be managed so they go hand in hand with business development initiatives, and will the focus on sustainability be reflected by those initiatives?

 • Uninterruptible power and emergency power

  Critical Power is a collective name for systems that guarantee uninterruptible and seamless power delivery, which is crucial if operations are to run smoothly in the long term. The field of Critical Power has also become more important with the rapid digital trend and the need for a reliable supply of electricity. Today, we can see that more functions are business-critical, which has raised the priority given to the issue of power supply and emergency power.

 • Vi sørger for avbruddsfri drift i alle typer virksomheter

  Digitalisering gjør ting mulig som man ikke kunne forestille seg tidligere. De tradisjonelle forretningsmodellene utfordres. Digitalisering gjør at selskaper sparer tid og penger i tillegg til at flere tjenester og produkter blir tilgjengelige til en lavere kostnad. Vi vil oppleve både innovasjon og mange nye, spennende muligheter fremover.

 • Non Sonus OSD C100 NS

  A highly soundproofed superstructure made from a sandwich construction from our own factory with variable speed electric fans that ensures low noise levels. This allows for use within urban areas, even during evenings and weekends.

 • Prefabricated 10-, 20- and 40-foot units

  Coromatic is headquartered in Stockholm, Sweden, Coromatic offers solutions designed and built with Nordic quality. However, our geographic presence is much wider than that. Coromatic recently built data centers in Europe, Africa, Asia, Middle East and Latin America. This experience enables us to fully understand the customers’ different needs. The Coromatic team has a proven record of accomplishment of deploying high quality turnkey projects including civil work worldwide.

 • Vi sørger for avbruddsfri drift i alle typer virksomheter

  Sikker strømforsyning og datakommunikasjon spiller en kritisk rolle for driften i nær sagt alle organisasjoner. I vårt digitaliserte samfunn er det ikke rom for strømbrudd eller nedetid. Det er derfor Coromatic er dedikert til å hjelpe organisasjoner og sørge for kontinuerlig strømforsyning og datakommunikasjon 24/7.

 • Vis mer Brosjyrer

Produktguider

 • UPS-teknologier

  Coromatic leverer forskjellige typer UPS i ulike prisklasser. Pris bestemmes ofte av ytelse og batteritid, men det finnes også en del prinsipielle forskjeller man bør merke seg før man anskaffer en UPS. De fleste UPS-anlegg i dag er driftssikre og av god kvalitet.

 • Produktspekter og teknologier

  Coromatic AS har lang erfaring med batterier og batteriproduksjon. Vi leverer et bredt utvalg av bly (pb) og nickelcadmium (nicd) batterier for reservekraft til UPS, alarm, offshore, nødstrøm og energiforsyning. Batteriene finnes i spenninger fra 1,2V-, 2V-, 4V-, 6V- og 12-Volts enheter med kapasiteter opptil 13000 Ah.

 • Stort utvalg i mekanisk utforming som dekker de fleste løsningsbehov

  “Power” blir brukt som en fellesbetegnelse på alle strømforskyninger som involverer DC (likespenning) på inn- og/eller utgang. Coromatic leverer strømforsyning/lader ac/dc, omformer dc/dc, vekselretter dc/ac, samt kundespesifiserte dc-ups med ulike typer batteriløsninger.

 • Produktspekter og teknologier

  Coromatic AS har lang erfaring med batterier og batteriproduksjon. Vi leverer et bredt utvalg av bly (pb) og nickelcadmium (nicd) batterier for reservekraft til UPS, alarm, offshore, nødstrøm og energiforsyning. Batteriene finnes i spenninger fra 1,2V-, 2V-, 4V-, 6V- og 12-Volts enheter med kapasiteter opptil 13000 Ah.

 • Vis mer Produktguider

Kontakt oss

Samtykke